A Templeton-program

Noha a laikus számára a Templeton program egyaránt lehetne egy Green Peace mozgalom ágazata vagy egy titkos NASA terv, a 2016 márciusa és 2017 februárja között folytatott, minden kétséget kizáróan eredményes év során biztosan jó pár ember hallotta a Templeton World Charity Foundation nevét, mely valójában egy tehetséggondozó és -fejlesztő program. Junior Templeton Fellowként 314 gyerek vett részt benne az ország minden pontjáról (valamennyien 10 és 29 év közöttiek). Azt hiszem kijelenthető, hogy ők adták a program gerincét.

Mi is a Templeton?

ogimage_freetalentÍgy, visszatekintve, leginkább úgy lehet meghatározni, mint egy lehetőség. Lehetőség a fiatalok számára jövőképük felépítésére, képességeik fejlesztésére, utazásokra és tapasztalatszerzésre. Valószínűleg nem is lehet minden részletét hasonló kategóriákba besorolni, ugyanis jóformán minden lehetséges formában igyekeztek megvalósítani a tehetséggondozást:

A legtöbb tréning a Templeton program központjában, a Mérnök utca 39-es szám alatt található Gábor Dénes Főiskola épületében került megrendezésre. – Ezek általában csoportos foglalkozások voltak, melyeket rendszerint egy a program által felkért szakértő vezetett. Többek között voltak itt pályaválasztási tanácsadások, képességfejlesztő tréningek (például vizuális vagy önismereti), de több rendkívüli tanórának becézett esemény is megvalósult, melyek egy-egy tantárgyat mutatnak be más oldalról.

A Templeton a tehetség mellett a kapcsolati tőkét tartja a legnagyobb értéknek. Épp ez volt segítségükre az olyan típusú alkalmak megszervezésében is, mikor a Fellowk egyetemi laborokban (BME, ELTE) vagy gyárakban tehettek látogatást (AUDI, MERCEDES).

hqdefaultA nem műszaki beállítottságúak számára talán a Templeton Talks volt az egyik legjobb lehetőség a kibontakozásra. Ez volt az a rendezvény, melyen a Fellowk saját magukat és projektjeiket mutatták be, melynek során természetesen próbálták társaikat is meggyőzni, hogy csatlakozzanak. Ezek a projektek gyakran kutatások voltak, melyet a Fellowk közösen vagy egyedül indítottak, és amellyel saját tudományáguk megismerése mellett egy egyetemi felvételiben is felmutatható eredményt hoztak létre. A Templeton igyekezett ehhez is megadni a megfelelő támogatást mind anyagilag, mind pedig szakmailag.

Ha mindez nem lenne elég, a Templeton program „aduásza” a mentorprogram volt. Ennek során a Fellowk nagy része kapott egy – legtöbbször a Fellowval hasonló érdeklődési körű és szakmájában elismert – felnőttet, aki a későbbiekben személyes találkozók során és saját tevékenységei bemutatásával igyekezett egyengetni az utat a támogatott fiatal tehetség előtt. Kik lehetnek ezek a mentorok? Első sorban a Templeton program kapcsolati hálóját képező szakemberek, (és itt nem csak a szervezési tevékenységet végző szociológusokra kell gondolni) illetve rajtuk kívül bárki, akivel egy Fellow személyesen szeretne mentori viszonyba lépni. Ilyenkor a program megkeresi az illetőt, és ha a Fellownak szerencséje van, szerződést kötnek, melyben biztosítják a Fellow számára a támogatást.

A Templeton nyitórendezvényén Csermely Péter, mentor és szervező azt mondta, a tehetség nem csak lehetőség, hanem felelősség is, hiszen a tehetség csak akkor lesz értékes, ha kiaknázzuk. A Templeton program ebből a felelősségtudatból fakadóan támogatja a fiatal tehetségeket, hogy tehetséges és sikeres felnőttekké válhassanak.

Förgeteg Soma