Interjú Dén Mátyás Tanár úrral

Interjú Dén Mátyás András Tanár Úrral

Ha azt a kérdést tenném föl, hogy ki az, aki iskolánkban technikát és életvitelt tanít, bizonyára sokan
tudnátok a választ: igen, ő Dén Mátyás Tanár Úr! De vajon ki is ő? Itt van néhány kérdés és válasz a
tantárggyal, és ővele kapcsolatban:
-Miért éppen technikát tanít?

Én alapvetően életvitelnek mondanám a tantárgyat, melyben sok technikai jellegű tananyag is van,
de a válasz egyszerű: mert engem érdekel ez a tantárgy, és véleményem szerint fontos, hogy a
gyerekek megtanulják a praktikákat. Nem utolsó sorban azért, mert az igazgató úr erre kért föl.

-Mi a technika és az életvitel között a kapcsolat? Ha van milyen? Ha nincs, miben különböznek?

Az élet maga egy technika, amihez hozzátartozik az életvitel is. Ezek szoros összefüggésben vannak
egymással, ugyanis a kettő kiegészíti egymást.

-Ön szerint melyik korosztályhoz áll legközelebb ezen ismeretek elsajátítása?

A tantárgy idén szerepel először a tantervben, mely szerint a most induló osztályokban hetedik, és
tizenegyedik osztályosoat érint. Vannak olyan tananyag részek, melyeket majd csak 11. osztályban
lesz érdemes elsajátítani, de olyan alapvető ismereteket, mint például a tudatos fogyasztás, vagy a
kresz, már 7-esek is tanulják.

-Melyik az Ön kedvenc témája a tantárgyon belül?

Nekem special kedvenc témám nincs, mert nekem ez még csak második évem ebben a
gimnáziumban és a tantárgy is vadonatúj.

-Ha ez a második éve, akkor melyik volt az első? Kiket tanított akkor?

Az első évem tavaly volt, de akkor csak 13.-osokat tanítottam.

-Önnek volt már ez a tárgy, amikor gimnazista volt?

Én is Istvános voltam, és ahol most a lány konditerem van, ott volt egy műhely-szerű helyiség,
gyakorlati technika órákat tartott Kalotay tanár úr.

-Mi az amit még el szeretne mondani magáról?

Talán annyi lenne még, hogy én nem csak technikát és életvitelt tartok, hanem közgazdaságtant is.

-Kérem, meséljen erről a tantárgyról, hogy mit is jelent ez, hogy hol tartja, illetve, hogy kiknek!

A technika és életvitel és a közgazdaságtan tantárgyak a tekintetben hasonlók, hogy mindkettőben
gyakorlati ismeretek átadására törekszem. A közgazdaságtan tantárgy keretein belül alapvető
pénzügyi ismereteket, illetve az iskola falainak elhagyását követően olyan, a boldoguláshoz fontos
információkat próbálok átadni, melyek birtokában sok olyan hibát nem kell elkövetniük a most 18-
19 éves fiataloknak, melyeket az előző generációk már elkövettek.

- A gyakorlati órákon annak idején milyen feladatok voltak, és melyik munkájára a legbüszkébb?

Nagyon jó kérdés, fogalmam sincs:) Tizennyolc éve volt, de emlékszem, már akkor is alig vártam,
hogy a számítógépes terembe felkerüljünk, mert engem az vonzott a leginkább. Ugyanakkor az iskolai
órákon túl édesapám az, akitől nagyon sok gyakorlati ismeretre tettem szert, a gimnáziumi évek alatt
is már együtt jártunk villanyt, kaputelefont szerelni házakba, és a mai napig is sokszor ülünk össze
kettesben valamilyen kütyü megszerelésének, átalakításának apropóján.