A hatalom és szabadság

A polgári demokráciában a választópolgárok többsége által megválasztott politikusok egy adott időszakra felhatalmazást kapnak, hogy a hatalmat gyakorolják, döntéseket hozzanak azon célok megvalósításának érdekében, amely célok alapján ők nyerték el a legtöbb szavazatot. A véleményem az, hogy a többségi választói akarat sem jelentheti azt, hogy a kisebbségben maradtak igényeit a politika nem veszi figyelembe. Az egyidejűleg több szempont figyelembevételét támogató intézményrendszer segít abban, hogy a különböző vélemények egymással ütközni tudjanak.

A társadalom által nyíltan kifejezett igények egy része a politikai hatalmat gyakorlók véleményétől eltér. Ha az uralkodó politikai erő ezt a formájú véleménynyilvánítást korlátozzák, akkor végül a választópolgárok szabadságát fogják lehatárolni. Ezért mindent el kell követni, hogy az aktuális politikai hatalom ne legyen korlátlan, és kialakuljon és működjön az úgynevezett fékek és ellenfékek rendszere. Ennek hiánya azt eredményezi, hogy a hatalom gyakorlója egyre inkább korlátlan uralomra tör, ami alapvetően sérti az összes állampolgár érdekét.

Boti